0893 639 701 с. Церово, ул. „Иван Асен II“ 12 ou_tserovo@abv.bg

Екип

Ваня Миткова Огнянова

Длъжност

Директор

ОКС

Магистър
Руска филология

Допълнителна квалификация
Учител по ИТ

Предмет

Информационни техологии

Начален етап

Антонина Петрова Конева

Длъжност

Старши учител

ОКС

Магистър
Предучилищна и начална училищна педагогика

Предмет

Начален учител

Сийка Петкова Арангелова

Длъжност

Старши учител

ОКС

Магистър
Начална училищна педагогика

Предмет

Начален учител

Светла Антонова Джаръкова

Длъжност

Старши учител

ОКС

Магистър
Начална училищна педагогика

Допълнителна квалификация
Учител по КМ

Предмет

Начален учител

Маринела Кирова Борисова

Длъжност

Старши учител

ОКС

Магистър
Предучилищна и начална училищна педагогика

Предмет

Начален учител

Галина Георгиева Войнова

E-mail

g_voynova@msn.com

Длъжност

Учител

ОКС

Магистър
Спортна анимация в туризма

Бакалавър
Треньор по спортна акробатика

Допълнителна квалификация
Учител по КМ

Ски инструктор на английски език

Инструктор фитнес и бодибилдинг

 

Предмет

ФВС, КМ

Прогимназиален етап

Татяна Петрова Петрова

E-mail

Длъжност

Старши учител

ОКС

Проф. бакалавър
Учител по математика, физика и ФВС

Допълнителна квалификация
Учител по КМ

Предмет

Математика и ПН

Соня Златанова Маринкова

Длъжност

Старши учител

ОКС

Доктор
Българска филология

Допълнителна квалификация
Учител по английски език

Предмет

БЕЛ и АЕ

Галина Петрова Христова

Длъжност

Учител

ОКС

Бакалавър
Приложна лингвистика

Допълнителна квалификация
Учител по английски и немски език

Предмет

АЕ в начален етап

Венелин Василев Георгиев

Длъжност

Старши учител

ОКС

Магистър
Физическо възпитание, история и география

Предмет

ФВС

Целодневна организация на учебния ден

Валя Валентинова Стоянова

Длъжност

Старши учител

ОКС

Магистър
История и география

Допълнителна квалификация
Начална училищна педагогика

Предмет

ЦОУД

Виктория Михайлова Тодоринова

Длъжност

Учител

ОКС

Бакалавър
История и география

Предмет

ЦОУД