0893 639 701 с. Церово, ул. „Иван Асен II“ 12 ou_tserovo@abv.bg

Патрон

Заветите на Васил Левски

 • „Аз Васил Лъвский в Карлово роден, от българска майка юнак аз роден, не щях да съм турский и никакъв роб, същото да гледам и на милия си род“ – Васил Левски
 • Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.
 • Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си
 • Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.
 • От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.
  Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре.
 • Всичко се състои, според нас, в нашите задружни сили. Против тях не може да противостои и най-силната стихия. Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите задружни сили.
 • Вчера каквото сме говорили и писали, трябва и днес да го имаме пред очи, да не ни се смеят хората в работите утре.
 • На такива хора дай работата, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.
 • За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривици, па да се поправим и всички да вървим наедно.
 • Времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме.
 • И работа трябва, работа!
 • Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!
 • На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.
 • Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.
 • Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.
 • Всекиму ще се държи сметка за делата.
 • Дела трябват, а не думи
 • Дързост и постоянство!
 • Народната работа стои над всичко.
 • Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия
 • Трябва да се жертва всичко, па и себе си.
 • Трябва да се съобразите със закона.